Høyttippende Skuffer Print
Den nye serien av Renholmen høytippende skuffer har tippsylindrer i gavler (3,5 – 12 m3).
Denne konstruksjonen gir en rekke fordeler, blant annet minskes risikoen for fastfrysing av snø, is, flis etc. da skuffen er fri for utstikkende bjelker.
Skuffen tømmes også helt uansett materiale som lastes, samt øker innkjøringsdybden ved lasting. Skuffen øker tømningshøyden med ca. 1500 mm. For håndtering av materialer med volumvekt 800 – 1000 kg/m3 (flis, spon, torv, kull, snø etc.).

hogtippande_1.jpg 

Last ned produktbladet her: Høyttippende Skuffer