V-ploger Holms Print
Holms V-plog har et unikt pendlingssystem som tillater pendling både i vertikal- og horisontalplanet. v-plog_intro_02.jpg
Med lastemaskinens tilt-funksjon kan plogens marktrykk justeres under drift.Dette betyr mindre fare for sidekast, lettere kjøring, høyere fart, mindre drivstoff samt mindre slitasje på slitestålet / skjær.
v-plog_floatarm_01.jpg


Gummielement i innfestingen demper slag og vibrasjoner, selv under transport.
v-plog_cylinder_01.jpgHver side er individuelt stillbar med hydraulikk sylindere.I utrustningen inngår vendbare og fjærende sliteskjær som viker unna kantsteiner, kummelokk etc.  samt hydraulisk sjokkventil som åpner ved kollisjon mot fast hinder.
v-plog_rubberedge_01.jpgv-plog_rubberedge_02.jpgSjokkventilen er koblet mot en trykkakkumulator som gjør at returledning til tank ikke kreves. To dobbeltvirkende hydraulikkfunksjoner kreves for manøvrering, alternativt en dobbeltvirkende hydraulikkfunksjon i kombinasjon med el. styrt velgerventil.

v-plog_detailf_001.jpgv-plog_detailf_002.jpgv-plog_detailf_003.jpg
Last ned produktbladet her: V-ploger