Multiplog Type: 3000 - inntil 6 tonn Print
Multiplog 3000 er spesielt utviklet etter ønsker og krav som kundene stiller til ett fleksibelt redskap for snørydding. Den er tilpasset for redskapsbærere med maskinvekt mindre enn 6,0 tonn.

mp3-5000_introbilde_1.jpgmultiplogskiss1.jpg Plogens mellomdel har individuelt fjærende klaffer for å minske skaderisikoen for fører og materiell. De hydrauliske vingene arbeider innom et område på 175 grader.
mp_volvo_vinkler_1.jpg
Vingene er utrustet med et hydraulisk sikkerhetssystem med sjokkventiler. Dette gjør at vingene kan fjære unna ved eventuelle hindringer i kjørebanen. Multiplogen arbeider med 75 graders arbeidsvinkel mot vegbanen. Multiplogen 3000 kan tilbys med høyre vinge i konisk utførelse.

Fordeler Multiplog 3000 Ser en på hvordan snøryddingen i våre byer og steder utføres i dag, kan man med Multiplog 3000 rydde hele området enkelt og effektivt bare ved å planlegge kjøringen og arbeide med plogens vinger. Multiplogens vinger kan på en rasjonell måte brukes som snøstopp ved avkjørsler etc. Multiplogen kan anvendes som spissplog med forskutt spiss.
mp_volvo_vinge_2.jpgmp_volvo_vinkler_2.jpg
Last ned produktbladet her: Type: 3000 - inntil 6 tonn